RE OLEA bo v bodoče poleg spodbujanja rabe OVE in URE gostila tudi fotografske razstave

V teh dneh je obiskovalcem odprla vrata prva foto galerija v tem delu Slovenije, zagotovo pa jih v državi ni mnogo, ki bi bile namenjene izključno fotografiji. Še posebej v času, ko kultura nima svojega mesta v družbi, kot ga je imela denimo pred virusno krizo, je tak projekt kar precejšen zalogaj. Vendar so v Občini Zagorje prepoznali potencial nove foto galerije in projekt podprli.

Razstava-Tina-Šobot-2020-Galerija-28-Zagorje-2

Foto: Foto galerija f 2,8

foto galerija f 2,8 sobiva z raziskovalno enoto OLEA, ki se nahaja ob regionalni cesti nasproti zagorske Vašhave (rudarske kopalnice).  Čeprav se sliši skorajda neverjetno, pa ravno sobivanje z RE OLEA pomeni, da je galerija energetsko učinkovita in samozadostna, pa njeno obratovanje ne povzroča dodatnih pritiskov na okolje.

foto galerija f 2,8 ni velika galerija, zato pa njena intima ponudi gledalcu možnosti, da se lahko popolnoma posveti razstavljenim fotografijam. Namenjena je predstavitvi kratkih zgodb slovenskih fotografov, ki bodo gostovali v Zagorju. S tem bodo (predvsem) domači obiskovalci lahko spoznali dela priznanih fotografinj in fotografov, ne da bi jim bilo treba iz Zasavja.

Prva pa v foto galeriji f 2,8 razstavlja fotografinja Tina M. Šobot, brez katere bi bila fotografska scena v Zagorju popolnoma drugačna, kot je sedaj. Pred več kot 35 leti je spoznala, kaj pomeni strast zapisovanja s svetlobo. In od takrat je fotografski aparat njen sopotnik. Leta 2010 pa je udejanila željo marsikatere Zagorjanke in Zagorjana. Njena ideja o fotografskem društvu je postala resničnost. Bila je soustanoviteljica FD GOGA in tudi prva predsednica, ko pa je zapustila Foto društvo, je svojo kreativno energijo preusmerila v NOIRE, zavod za promocijo fotografije in videa.

5. oktober 2019 je bil dan, ko je v Katedrali Kina Šiška rohnel rokenrol zagorske skupin Orlek ob trideset letnici njihovega neprekinjenega delovanja. Tina M. Šobot je s svojim subtilnim pogledom prikazala energijo ikoničnega koncerta, ki se je pretakala iz odra med publiko in nazaj. Foto zgodba je na ogled v štirinajstih fotografijah, vendar pa vam avtorica omogoča ogled celotne foto reportaže na dodatnem zaslonu.

Vabljeni na ogled razstave 5. oktober v foto galerijo f 2,8.

Razstava-Tina-Šobot-2020-Galerija-28-Zagorje-4-629x420

Foto: Foto galerija f 2,8

Pirotehnika? Ne, hvala.

K izboljšanju zraka v dolini lahko vsak posameznik pripomore v naslednjih dneh, in sicer tako, da NE UPORABLJA PIROTEHNIČNIH IZDELKOV. Poleg tega, da je uporaba pirotehničnih izdelkov nevarna za mehanske poškodbe ljudi, povzroča tudi zvočno in okoljsko onesnaženje.

Pred nekaj leti je nastala študija (http://www.ekokrog.org/2011/01/19/ognjemet-ogroza-zdravje/), ki dokazuje škodljivost ognjemetov k povečevanju števila prašnih delcev v zraku in posledično negativno vpliva na zdravje ljudi, ki se znajdejo na območju ognjemeta. Prašni delci, povzročeni z ognjemetom, se zadržujejo v ozračju in na tleh še več dni, odvisno od vremenskih razmer (veter, dež). Zvočni in svetlobni izdelki povzročajo kratkotrajne izjemno povišane koncentracije delcev v zraku, dušikovih oksidov (NOx) in žveplovega dioksida (SO2). Delci, ki so posledica ognjemetov, so zelo majhni (okrog 1 μm) in vsebujejo kalij (K), stroncij (Sr),vanadij (V), titan (Ti), barij (Ba), baker (Cu), svinec (Pb),magnezij (Mg), aluminij (Al), antimon (Sb), žveplo (S), mangan (Mn), cink (Zn) in saje.

SREČNO IN ZDRAVO V LETU 2020!

Čestitka – Okoljska nagrada XELLA

Zelo nas je razveselila novica, da je zagorsko podjetja XELLA porobeton SI, d.o.o. prejemnica Okoljske nagrade za najboljši okolju prijazen postopek. Tovarna je z učinkovitimi energetskimi rešitvami in lastnim znanjem pri proizvodnji porobetona izdatno zmanjšala toplotne vplive na okolje, kar je bilo prepoznano tudi pri komisiji za Okoljske nagrade, ki jih podarja Eko sklad, Slovenski okoljski sklad.

Jani, tebi in tvojemu podjetju iskreno čestitamo!

Ekipa DTE in Občina Zagorje ob Savi

7. Dan trajnostne energetike v Zagorju – okoljska odgovornost javnih zavodov

Brez naslovaNa področju trajnostne energetika je bilo v občini Zagorju v zadnjih 10 letih že veliko narejenega; od obnov večstanovanjskih in javnih stavb, javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplote po šolah s soproizvodnjo toplote in koriščenja biomase ter občinskih sončnih elektrarn. Vzpostavljen je tudi infrastrukturni nadzorni sistem, ki je osnova za podporo storitvam znotraj tako imenovanega »pametnega mesta«. Glede investicij v energetsko prenovo stavb je bolj ali manj vse znano, njihova uspešnost in učinki so praktično dokazljivi. Izziv za v bodoče pa je v okoljsko odgovornem vedenju oziroma obnašanju ljudi in prenosu dobrih navad na mlajše generacije, saj bodo predvsem mladi trpeli zaradi posledic degradiranega podnebnega sistema in prekomernega koriščenja naravnih virov.

Na osnovni šoli Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, je v sodelovanju z Društvom trajnostne energetike 14. decembra potekal 7. dan trajnostne energetike v Zagorju, v okviru dogodka smo predstavili:

rezultate projekta Interreg MED Edufootrpint, kjer se ukvarjamo z zmanjševanjem okoljskega odtisa šol ter možnosti uporabe razvitih aplikacij, kjer so vključene tudi Zagorske šole, namenjene so informiranju in izobraževanju glede vpliva človekovih dejavnosti na okolje, prof. dr. Slavko Dolinšek, IRI UL;

  • energetsko knjigovodstvo za javne stavbe v občini Zagorje ob Savi, ki je dostopno na spletni strani občine, mag. Primož Praper, Eutrip d.o.o.;
  • predstavitev o vplivanju na vedenje ljudi v smeri nižje rabe energije saj energijo porabljamo ljudje in ne stavbe, iz. Prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU;
  • pregled trajnostno tehnoloških rešitev v Zagorju ob Savi, mag. Jure Vetršek, IRI UL.

Pod mentorstvom predsednika Društva trajnostne energetike g. Janija Uraniča so učenci 5.a razreda izdelali plakat Oskrbe osnovne šole Ivana Skvarče, ki je na ogled v avli šole.Na kratko o projektu in aplikaciji: Ključni namen projekta EduFootprint je izboljšati sposobnost lastnikov in upravljavcev javnih stavb v smeri učinkovitega ravnanja z energijo. Poleg neposrednega vplivanja na rabo energije v stavbah je to možno doseči tudi preko posrednih ukrepov (npr, javnega naročanja in celovitega zavedanja ter obnašanja glede rabe energije). Aktivnosti so bile usmerjene na računanje ogljičnega odtisa in prenos integrirane energetske strategije v šole preko pristopa LCA (Life Cycle Assessment – ocenjevanje življenjskega cikla).EduFootprint aplikacija omogoča šolam vpogled v njihov ogljični odtis glede na porabo električne energije, toplote, papirja in mobilnosti za določeno časovno obdobje. Aplikacija je praktično in privlačno orodje in omogoča poenostavljeno igranje za boljše razumevanje posameznih dejavnikov ogljičnega odtisa. Orodje je namenjeno šolarjem in učiteljem, vsebuje določene didaktične pristope za prikaz povečevanja ali zmanjševanja specifičnih parametrov, ki so neposredno vezani na rabo energije in virov. Aplikacija je bila razvita za platformo Android in je na voljo v trgovini Google play s ključno besedo Edufootprint. Dogodka so se udeležili predstavniki osnovnih šol, knjižnice, glasbene šole, Zavoda za šport, vrtcev in občine. Med predavanji je v avli šole potekala predstavitev aplikacije učencem sedmega in osmega razreda.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://edufootprint.interreg-med.eu/.