Pirotehnika? Ne, hvala.

K izboljšanju zraka v dolini lahko vsak posameznik pripomore v naslednjih dneh, in sicer tako, da NE UPORABLJA PIROTEHNIČNIH IZDELKOV. Poleg tega, da je uporaba pirotehničnih izdelkov nevarna za mehanske poškodbe ljudi, povzroča tudi zvočno in okoljsko onesnaženje.

Pred nekaj leti je nastala študija (http://www.ekokrog.org/2011/01/19/ognjemet-ogroza-zdravje/), ki dokazuje škodljivost ognjemetov k povečevanju števila prašnih delcev v zraku in posledično negativno vpliva na zdravje ljudi, ki se znajdejo na območju ognjemeta. Prašni delci, povzročeni z ognjemetom, se zadržujejo v ozračju in na tleh še več dni, odvisno od vremenskih razmer (veter, dež). Zvočni in svetlobni izdelki povzročajo kratkotrajne izjemno povišane koncentracije delcev v zraku, dušikovih oksidov (NOx) in žveplovega dioksida (SO2). Delci, ki so posledica ognjemetov, so zelo majhni (okrog 1 μm) in vsebujejo kalij (K), stroncij (Sr),vanadij (V), titan (Ti), barij (Ba), baker (Cu), svinec (Pb),magnezij (Mg), aluminij (Al), antimon (Sb), žveplo (S), mangan (Mn), cink (Zn) in saje.

SREČNO IN ZDRAVO V LETU 2020!

Čestitka – Okoljska nagrada XELLA

Zelo nas je razveselila novica, da je zagorsko podjetja XELLA porobeton SI, d.o.o. prejemnica Okoljske nagrade za najboljši okolju prijazen postopek. Tovarna je z učinkovitimi energetskimi rešitvami in lastnim znanjem pri proizvodnji porobetona izdatno zmanjšala toplotne vplive na okolje, kar je bilo prepoznano tudi pri komisiji za Okoljske nagrade, ki jih podarja Eko sklad, Slovenski okoljski sklad.

Jani, tebi in tvojemu podjetju iskreno čestitamo!

Ekipa DTE in Občina Zagorje ob Savi

7. Dan trajnostne energetike v Zagorju – okoljska odgovornost javnih zavodov

Brez naslovaNa področju trajnostne energetika je bilo v občini Zagorju v zadnjih 10 letih že veliko narejenega; od obnov večstanovanjskih in javnih stavb, javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplote po šolah s soproizvodnjo toplote in koriščenja biomase ter občinskih sončnih elektrarn. Vzpostavljen je tudi infrastrukturni nadzorni sistem, ki je osnova za podporo storitvam znotraj tako imenovanega »pametnega mesta«. Glede investicij v energetsko prenovo stavb je bolj ali manj vse znano, njihova uspešnost in učinki so praktično dokazljivi. Izziv za v bodoče pa je v okoljsko odgovornem vedenju oziroma obnašanju ljudi in prenosu dobrih navad na mlajše generacije, saj bodo predvsem mladi trpeli zaradi posledic degradiranega podnebnega sistema in prekomernega koriščenja naravnih virov.

Na osnovni šoli Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, je v sodelovanju z Društvom trajnostne energetike 14. decembra potekal 7. dan trajnostne energetike v Zagorju, v okviru dogodka smo predstavili:

rezultate projekta Interreg MED Edufootrpint, kjer se ukvarjamo z zmanjševanjem okoljskega odtisa šol ter možnosti uporabe razvitih aplikacij, kjer so vključene tudi Zagorske šole, namenjene so informiranju in izobraževanju glede vpliva človekovih dejavnosti na okolje, prof. dr. Slavko Dolinšek, IRI UL;

  • energetsko knjigovodstvo za javne stavbe v občini Zagorje ob Savi, ki je dostopno na spletni strani občine, mag. Primož Praper, Eutrip d.o.o.;
  • predstavitev o vplivanju na vedenje ljudi v smeri nižje rabe energije saj energijo porabljamo ljudje in ne stavbe, iz. Prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU;
  • pregled trajnostno tehnoloških rešitev v Zagorju ob Savi, mag. Jure Vetršek, IRI UL.

Pod mentorstvom predsednika Društva trajnostne energetike g. Janija Uraniča so učenci 5.a razreda izdelali plakat Oskrbe osnovne šole Ivana Skvarče, ki je na ogled v avli šole.Na kratko o projektu in aplikaciji: Ključni namen projekta EduFootprint je izboljšati sposobnost lastnikov in upravljavcev javnih stavb v smeri učinkovitega ravnanja z energijo. Poleg neposrednega vplivanja na rabo energije v stavbah je to možno doseči tudi preko posrednih ukrepov (npr, javnega naročanja in celovitega zavedanja ter obnašanja glede rabe energije). Aktivnosti so bile usmerjene na računanje ogljičnega odtisa in prenos integrirane energetske strategije v šole preko pristopa LCA (Life Cycle Assessment – ocenjevanje življenjskega cikla).EduFootprint aplikacija omogoča šolam vpogled v njihov ogljični odtis glede na porabo električne energije, toplote, papirja in mobilnosti za določeno časovno obdobje. Aplikacija je praktično in privlačno orodje in omogoča poenostavljeno igranje za boljše razumevanje posameznih dejavnikov ogljičnega odtisa. Orodje je namenjeno šolarjem in učiteljem, vsebuje določene didaktične pristope za prikaz povečevanja ali zmanjševanja specifičnih parametrov, ki so neposredno vezani na rabo energije in virov. Aplikacija je bila razvita za platformo Android in je na voljo v trgovini Google play s ključno besedo Edufootprint. Dogodka so se udeležili predstavniki osnovnih šol, knjižnice, glasbene šole, Zavoda za šport, vrtcev in občine. Med predavanji je v avli šole potekala predstavitev aplikacije učencem sedmega in osmega razreda.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://edufootprint.interreg-med.eu/.

Prašni delci v zraku

Občane, ki bivajo in delajo na območju gradbišča v centru mesta, in vse ostale, ki zaskrbljeno spremljajo visoke koncentracije PM10, ki jih meri merilna postaja ARSO pri zagorski pošti obveščamo, da se bo del cestišča predvidoma asfaltiral v sredini oktobra in da lahko posledično pričakujemo tudi manj prahu v zraku. Občina Zagorje ob Savi se zaveda problemov, ki nastajajo zaradi prašenja v bivalnem okolju, zato intenzivno opozarjamo investitorja in izvajalce, naj izvajajo vse ukrepe potrebne za minimaliziranje prašenja. Ker so ti ukrepi pogosto premalo, Občina tudi dodatno iz svojih sredstev naroča pometanje in pranje asfaltiranih površin.